Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Luktstörning

Luktstörning Från onsdag 21/3 till fredag 23/3 kommer det ske underhållsarbete på Skrubbern vid By 427 (formalintappningen). Detta kan medföra tillfälliga luktstörningar av metanol/restmetanol inne på siten under arbetets gång.     ”

20 mars 2018, kl 3:56

Förbud mot fordonstvätt inom Perstorp Industripark

Vi har noterat att det förekommer tvätt av fordon inom industriparkens område och vill därför upplysa om att det är förbjudet att tvätta bilar, truckar, lastbilar m.m. inom området. Vid tvätt av fordon följer förutom eventuellt bilschampo och avfettningsmedel även tungmetaller och oljor med från fordonen, ämnen som vi kämpar för att få ner våra […]

19 december 2017, kl 7:22

God jul och gott nytt år!

Vi på Perstorp Fastighets AB önskar Er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

5 december 2017, kl 11:26

Buller kan förekomma 29/9-12/10.

Enligt Miljöprövningsdelegationens beslut 2011-06-30 villkor 4, information till kringboende. Praxair Sverige AB som är beläget inom Perstorp Industripark kommer under perioden 29.e september till 12.e oktober att utföra renblåsning av rör som ett led i underhållsarbeten. Under denna period kan buller förekomma upp till 60 dB(A) samt momentant nattetid upp till 70 dB(A). Vid ev. […]

26 september 2017, kl 7:33

Luktstörning

Luktstörning kan förekomma under dagen i samband med tömning och underhållsarbete på Tmp´s ammoniakanläggning.

24 augusti 2017, kl 1:08

Läckage vid Neofabriken – insatsen avslutad.

Sent måndag kväll upptäcktes ett läckage av isobutyraldehyd (IBAL) I Neofabriken. IBAL är klassat som mycket brandfarligt. Läckaget kom från manluckan på mättanken innan reaktorn. Räddningstjänst tillkallades och de lade ut brandsläckningsskum i förebyggande syfte. Lukt av IBAL har känts inom delar industriparken under natten. Räddningstjänst tog hand om läckaget och pumpade till IBC Ingen skadlig […]

22 augusti 2017, kl 9:28

Arbete med gasklockan hos Celanese.

Arbete med besiktning och renovering av den stora gasklockan hos Celanese kommer att ske under augusti/september. Det betyder att en del restgaser måste förbrännas via facklan. Denna fackla är 25 m hög och lågan kan ses över stora delar av industriparken. Fackling kommer att ske i ca 30 minuter, 2 – 3 gånger per dygn […]

21 augusti 2017, kl 3:15

Återstart av ångnätet Perstorp Industripark

Perstorps Industriparks ångstopp närmar sig sitt slut efter tre dagars intensivt arbete. Återstart kommer enligt plan påbörjas under lördag förmiddag och nätet beräknas vara helt driftsatt under lördag kväll. Vid driftsättning av ångnätet kommer bullernivåerna öka under korta perioder. Det kan också förekomma att en del ånga släpps ut vilket kan resultera i ångmoln. Anders Edwall, […]

19 maj 2017, kl 9:09

Extra utandningskontroller under ångstoppet

Alkohol och droger får inte medföras, innehas eller användas inom Perstorp Industripark. Den som är eller misstänks vara påverkad av alkohol eller droger har inte tillträde till Perstorp industripark. Sedan 2016 ingår även påverkan av alkohol eller andra droger i Perstorps ”Life Saving Rules”. För allas trygghet och säkerhet kommer vi att utföra flertalet utandningskontroller […]

17 maj 2017, kl 6:56

Akut sjukdomsfall inom Industriparken

En lastbilschaufför som skulle lasta vid byggnad 527 blev under förmiddagen akut sjuk. Räddningstjänst och ambulans tillkallades. Räddningstjänsten inledde direkt vid ankomst livräddande åtgärder i väntan på ambulans. Chauffören fördes med ambulans till sjukhuset i Helsingborg. Inblandade medarbetare inom industriparken omhändertogs av respektive arbetsledning. Händelsen betraktas som ett akut sjukdomsfall. Anders Edwall, Perstorp Fastighets AB

13 april 2017, kl 9:21