Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Trafiksituationen

Trafiksituationen:

Det är nu många tunga fordon i rörelse, och i kombination med mörker och tidvis halka är det extra viktigt att alla tar det lugnt och visar hänsyn så att säkerheten upprätthålls.

Räddningsvägen förbi Persgården kommer att stängas för genomfart för att undvika onödiga fordon på Polyolvägen. Fordon som inte ska till Persgården ska endast använda Bruksvägen och Ppvägen för att komma till parkering och in på siten.

Gående från norra parkering rekommenderas att gå ner på gångvägen längs Ppvägen och vidare mot vakten.

Tung trafik kommer fortsatt att använda Polyolgrinden.

Gående till Persgården från HK hänvisas till att använda Ppvägen och vidare över norra parkeringen. Alla uppmanas att vara extra uppmärksamma och försiktiga vid passage nära arbetsområdet eftersom arbetet kommer att bedrivas med tunga fordon.​

En tillfällig gångväg kommer att öppnas förbi metanolcisternerna.

Parkering:

Nedre delen av HKs parkering samt Norra parkeringen likt tidigare.

För fordon som har tillstånd att passera in på Industriparken finns det möjlighet att använda parkeringen vid rondellen.

På Polyolområdet berörs inga parkeringsplatser för bilar, men cyklar måste lämnas på den tillfälliga cykelparkeringen innanför Polyolgrinden.

 

Pågående aktiviteter:

Fire water capacity:

  • Grävarbete kommer att pågå från Sirihof mot JM samt från Polylolgrinden mot HKs parkering.

TMP Next:

Kolonn:

  • Markarbete mellan TMP by 443 och byggnad 449 pågår, området är avspärrat/ingärdat men det förekommer transporter till och från arbetsplatsen så agera med försiktighet i området

PEL 43:

  • Den gamla formiatsilon kommer att transporteras ut från Industriparken under veckan.

 

Fire safety Sirihof

  • Ny invallning i tankpark, del av vägen mellan tankpark och Penta är avspärrad men det är inget hinder att passera.

Penta kyltorn:

Packningsbyte pågår och vägen mellan kyltorn och TMP by 443 är avstäng för biltrafik, använd gångväg mellan kranen och TMPs utlastning för passage. (Räddningstjänsten kan passera via TMPs utlastningen)

Information