Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Restaurang Persgården stängt v. 29 & 30

Restaurang Persgården kommer att hålla semesterstängt under vecka 29 & 30. Vi önskar er en skön sommar!

15 juni 2021, kl 5:00

Lunchutkörning från Persgården pausas mellan v26 och v34

Lunchutkörningen kommer pausas från Persgården under semestertiden fr.o.m v26 till v34.

3 juni 2021, kl 11:08

Bron på Gustavsborgsvägen öppen för fordonstrafik

Notera att överfarten är enfilig. Trafiken regleras med trafikljus. Risk för störningar i form av köbildning. Gång- och cykeltrafik hänvisas till annan väg. Läs mer på kommunens hemsida

28 januari 2021, kl 4:26

Bro över Ybbarpsån har rasat (21/1)

Bron på Färingtoftavägen över Ybbarpsån har rasat. Vattenförsörjning till industriparken år påverkad.

21 januari 2021, kl 3:40

Test av brandsläckningsutrustning (20/1)

Under onsdagen kommer brandsläckningsutrustningen för metanolcisternerna på polyolområdet att testas. Det kan kortvarigt förekomma lägre tryck i process- och brandvattennätet. Testet startar klockan 8 och beräknas vara klart till 11.

19 januari 2021, kl 8:13

Riktlinjer för ansiktsmask inom Industriparken

Var god att gå igenom materialet nedan för att uppdatera dig om Industriparkens riktlinjer för att minska smittspridningen av Covid-19. Ansiktsmask Site Perstorp krav 20201124  

25 november 2020, kl 3:02

Uppstramning av inpasseringen till Industriparken

Flera av anläggningarna inom Perstorp Industripark är klassade som Sevesoanläggningar. Omfattande transporter av farligt gods sker regelbundet till och från dessa anläggningar, men även till andra anläggningar. Lagstiftning och myndigheter ställer krav på att upprätthålla ett godkänt skalskydd som begränsar tillträdet till Industriparken.   Som det är idag har vi 3 st grindar in och […]

15 oktober 2020, kl 3:32

Eurest informerar

Vi på restaurang Persgården tar situationen med Corona och smittorisker på stort allvar och har i restaurangen vidtagit olika åtgärder sedan i våras. Nu står vi inför en ny situation under hösten med en osäkerhet om hur många gäster eller beställningar vi kommer att ha. Vi har till en början en maträtt mindre på menyn […]

26 augusti 2020, kl 2:13

Felanmälansystemet nere 25/08-20

P g a ett systemfel i vårt felanmälansystem ligger den funktion nere tills vidare. All felanmälan till PFAB görs därför via mail till: Johan.ornberg@perstorp.com Tänk på att ange följande info: Byggnadsnr Typ av fel – kort beskrivning Felanmälare (om annan än mailadressen) Telefonnr. Under tiden jobbar PFAB tillsammans med ITOC och systemleverantören för att få igång […]

25 augusti 2020, kl 2:49