Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Uppstramning av inpasseringen till Industriparken

Flera av anläggningarna inom Perstorp Industripark är klassade som Sevesoanläggningar. Omfattande transporter av farligt gods sker regelbundet till och från dessa anläggningar, men även till andra anläggningar. Lagstiftning och myndigheter ställer krav på att upprätthålla ett godkänt skalskydd som begränsar tillträdet till Industriparken.   Som det är idag har vi 3 st grindar in och […]

15 oktober 2020, kl 3:32

Eurest informerar

Vi på restaurang Persgården tar situationen med Corona och smittorisker på stort allvar och har i restaurangen vidtagit olika åtgärder sedan i våras. Nu står vi inför en ny situation under hösten med en osäkerhet om hur många gäster eller beställningar vi kommer att ha. Vi har till en början en maträtt mindre på menyn […]

26 augusti 2020, kl 2:13

Felanmälansystemet nere 25/08-20

P g a ett systemfel i vårt felanmälansystem ligger den funktion nere tills vidare. All felanmälan till PFAB görs därför via mail till: Johan.ornberg@perstorp.com Tänk på att ange följande info: Byggnadsnr Typ av fel – kort beskrivning Felanmälare (om annan än mailadressen) Telefonnr. Under tiden jobbar PFAB tillsammans med ITOC och systemleverantören för att få igång […]

25 augusti 2020, kl 2:49

Utsläpp av ett farligt ämne på Pharma fabriken

För mer information ring ”Hot-line”.

8 maj 2020, kl 1:02

Nya öppettider i entrén till Persgården

Nya tider blir öppet kl 10:30 – 14-00 och i övriga fall får man ringa på klockan eller kontakta restaurangen på tel 0435-38717 Information kommer att sättas upp på entrén idag. Ändringarna kommer att träda ikraft fr.o.m i morgon fredag den 20 mars.

19 mars 2020, kl 1:46

De nya vattenledningarna kommer att permanent tas i drift med början idag.

Ni kommer troligen att uppleva ett högre tryck än vanligt vid era anslutningspunkter och det kan förekomma missfärgning p.g.a. förändrat flödesmönster i nätet.

18 mars 2020, kl 8:35

Fr o m idag är hela friskvårdsdelen på Persgården stängd.

Det innebär som innan att gymmet är stängt men detta är utökat till att gälla även omklädningsrummen, idrottshallarna samt massagerummet. Detta gäller tillsvidare.

16 mars 2020, kl 10:32

Gymmet på Persgården stängd

Från och med måndag(16/3) kommer gymmet vara stängt och endast skolan kommer ha tillgång till idrotsshallarna.

13 mars 2020, kl 3:40

Taket är påväg att blåsa sönder på by 402

Delar av taket har redan blåst ner, så va väldigt uppmärksam och försiktig när du rör dig runt avspärrningen.

12 mars 2020, kl 1:08

Ny Process- och brandvattenledning

Arbetet med inkopplingar av de nya ledningarna kommer att fortsätta i vecka 10, och det kan fortsatt förekomma tryckvariationer och missfärgning. Inkopplingarna beräknas vara klara i vecka 11.

28 februari 2020, kl 3:57