Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bro över Ybbarpsån har rasat (21/1)

Bron på Färingtoftavägen över Ybbarpsån har rasat. Vattenförsörjning till industriparken år påverkad.

21 januari 2021, kl 3:40

Test av brandsläckningsutrustning (20/1)

Under onsdagen kommer brandsläckningsutrustningen för metanolcisternerna på polyolområdet att testas. Det kan kortvarigt förekomma lägre tryck i process- och brandvattennätet. Testet startar klockan 8 och beräknas vara klart till 11.

19 januari 2021, kl 8:13

Riktlinjer för ansiktsmask inom Industriparken

Var god att gå igenom materialet nedan för att uppdatera dig om Industriparkens riktlinjer för att minska smittspridningen av Covid-19. Ansiktsmask Site Perstorp krav 20201124  

25 november 2020, kl 3:02

Uppstramning av inpasseringen till Industriparken

Flera av anläggningarna inom Perstorp Industripark är klassade som Sevesoanläggningar. Omfattande transporter av farligt gods sker regelbundet till och från dessa anläggningar, men även till andra anläggningar. Lagstiftning och myndigheter ställer krav på att upprätthålla ett godkänt skalskydd som begränsar tillträdet till Industriparken.   Som det är idag har vi 3 st grindar in och […]

15 oktober 2020, kl 3:32

Eurest informerar

Vi på restaurang Persgården tar situationen med Corona och smittorisker på stort allvar och har i restaurangen vidtagit olika åtgärder sedan i våras. Nu står vi inför en ny situation under hösten med en osäkerhet om hur många gäster eller beställningar vi kommer att ha. Vi har till en början en maträtt mindre på menyn […]

26 augusti 2020, kl 2:13

Felanmälansystemet nere 25/08-20

P g a ett systemfel i vårt felanmälansystem ligger den funktion nere tills vidare. All felanmälan till PFAB görs därför via mail till: Johan.ornberg@perstorp.com Tänk på att ange följande info: Byggnadsnr Typ av fel – kort beskrivning Felanmälare (om annan än mailadressen) Telefonnr. Under tiden jobbar PFAB tillsammans med ITOC och systemleverantören för att få igång […]

25 augusti 2020, kl 2:49

Utsläpp av ett farligt ämne på Pharma fabriken

För mer information ring ”Hot-line”.

8 maj 2020, kl 1:02

Nya öppettider i entrén till Persgården

Nya tider blir öppet kl 10:30 – 14-00 och i övriga fall får man ringa på klockan eller kontakta restaurangen på tel 0435-38717 Information kommer att sättas upp på entrén idag. Ändringarna kommer att träda ikraft fr.o.m i morgon fredag den 20 mars.

19 mars 2020, kl 1:46

De nya vattenledningarna kommer att permanent tas i drift med början idag.

Ni kommer troligen att uppleva ett högre tryck än vanligt vid era anslutningspunkter och det kan förekomma missfärgning p.g.a. förändrat flödesmönster i nätet.

18 mars 2020, kl 8:35

Fr o m idag är hela friskvårdsdelen på Persgården stängd.

Det innebär som innan att gymmet är stängt men detta är utökat till att gälla även omklädningsrummen, idrottshallarna samt massagerummet. Detta gäller tillsvidare.

16 mars 2020, kl 10:32