Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Trafiksituationen

Trafiksituationen: Det är nu många tunga fordon i rörelse, och i kombination med mörker och tidvis halka är det extra viktigt att alla tar det lugnt och visar hänsyn så att säkerheten upprätthålls. Räddningsvägen förbi Persgården kommer att stängas för genomfart för att undvika onödiga fordon på Polyolvägen. Fordon som inte ska till Persgården ska […]

6 december 2019, kl 8:34

Trafiksituation

Trafiksituationen: Omdirigering av trafik kommer att påbörjas måndag 2/12, verkställas tisdag 3/12 (skyltat från Persgårdsvägen och huvudvägen). Alla lätta fordon till polyolområdet och TC skall nu gå via vakten och vidare över järnvägen upp för Polyolbacken. TCs parkering nås via ringleden. Utfart ska ske omvänt, se bild. Tung trafik kommer fortsatt att använda Polyolgrinden. Gående […]

29 november 2019, kl 8:28

HKs besöksparkering

Besöksparkeringen vid HK (byggnad 892) kommer under projekt ”Brandvatten” fr o m 2019-11-25 t o m 2020-04-30 att halveras för besökare. De parkeringsplatser som är numrerade (vänster sida mot cykelställ) ska parkeringstillstånd erhållas hos vakten (följ skyltning). De övertäckta nummerskyltarna (höger sida) kommer under denna tid vara disponibla även för anställda. PFAB är tacksamma om […]

21 november 2019, kl 1:13

Delar av Hks parkering blir NCC arbetsyta

De första arbetena med att förlägga en ny process-  och brandvattenledning på Industriparken kommer att börja i vecka 47. Entreprenören, NCC, som ska utföra arbetet kommer att disponera delar av HKs parkering för sina arbetsbodar, containrar, material etc.  Det innebär att fler fordon än vanligt kommer att behöva parkera på den norra parkeringen. In- och […]

15 november 2019, kl 8:50

Byte av brandpost den 10/10

Under torsdagen den 10/10 ska en brandpost inne på Industriparken vid Tmp-fabriken bytas. Arbetet kräver att process- /brandvatten stängs av under dagen.Detta påverkar Tmp-fabriken och SPPO (TMPDE och MP). Alternativ vattenförsörjning är ordnad med slang och Räddningstjänsten är beredda med vatten på tankbil. Det finns viss risk för att vattentrycket på processvattennätet reduceras under dagen. Allmän […]

9 oktober 2019, kl 3:06

Utlöst brandlarm vid JM (Johnson Matthey)

Vid 10:30 tiden utlöstes det automatiska brandlarmet vid JM av ett mindre lokalt utsläpp av ammoniak från processen. Räddningstjänsten var snabbt på plats och öppnade upp rökluckor och kunde ventilera ut röken. Ingen skadades vid händelsen och situationen är åter under kontroll.

26 augusti 2019, kl 11:35

Räddningstjänst inne på området

Under förmiddagen upptäcktes ett mindre allylutsläpp nere på Råvarumottagningen och Räddningstjänsten var snabbt på plats. Situationen är under kontroll, avspärrningar är uppsatta och arbetet med att identifiera var läckan är lokaliserad pågår för tillfället. Vid frågor, kontakta Anton Rosberg +46435788102

9 augusti 2019, kl 12:25

Utebliven leverans av paket

Paket kunde ej levereras under gårdagen pga problem med en lucka på postbilen, som innebar att man inte kunde få ut paketen. Postbilen har varken levererat paketen idag (kl 15:00) eller informerat oss om förseningen. Vad vi vet är att där ska finnas sammanlagt 35 paket som i nuläget inte är utkörda. Så fort Vakten […]

5 juli 2019, kl 3:11

Strömavbrott pga inkoppling av ny elmatning till By 530 och 535, 2018-10-29

Måndag 2018-10-29 mellan 12:30-14:30 kommer Prenad att bryta strömmen för att koppla in en elmatning till By 530 och By 535.

26 oktober 2018, kl 10:37