Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Systematiskt brandskydd

Varför Systematiskt brandskydd?

Räddningsverket beslutade den 6 februari 2004 allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete. De är publicerade i verkets serie SRVFS (2004:3).

Beslutet innebar att Räddningsverket, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778), anser det skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete, att befintliga verksamheter dokumenterar sitt brandskydd, och att det för varje byggnad eller anläggning finns en person utsedd som ansvarig för brandskyddet. Den skriftliga dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder, såväl tekniska som organisatoriska, vidtas.

Uppdaterad den 15 december 2016, kl 2:24

Information