Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Felanmälan

Här gör du anmälan om funktionsfel som uppstått på en befintlig byggnadsdel eller markanläggning som Perstorp Fastighets AB är ansvarig för.

Övriga frågor ber vi er kontakta oss via e-post eller telefon.

Brandskyddsfrågor skall registreras i systemet B4fire genom brandskyddskontrollanten eller brandskyddsansvarig.

Tänk på att försöka beskriva felet så bra som möjligt. Om möjligt ange tex byggnad och rumsnummer.

Klicka här för att göra en felanmälan

Uppdaterad den 20 mars 2020, kl 1:23

Information