Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Miljö

Perstorp industriPark har en lång tradition av miljöarbete. På 1960-talet tog man de första initiativen och miljöarbetet är idag en helt integrerad del i företagens verksamhet inom industriparken.

Industriparkens anläggningar påverkar den yttre miljön främst genom utsläpp till luft och vatten. Utsläpp till atmosfären renas genom katalytisk förbränning eller annan reningsteknik. Vattenburna utsläpp avleds till Perstorp Specialty Chemicals ABs avloppsreningsverk före utsläpp till Ybbarpsån. Industriparkens anläggningar ger även upphov till avfall och buller.

Miljöarbetet inom Perstorp industriPark samordnas, så att en gemensam linje kan upprätthållas gentemot myndigheter avseende miljörapporter, säkerhetsrapporter, kontrollprogram etc. Företagen i industriparken prioriterar goda relationer med myndigheterna och strävar efter att uppfylla gällande lagstiftning med god marginal.

Nedladdningsbara dokument

Artrikedom Perstorp industriPark 2003

Uppdaterad den 15 december 2016, kl 2:53

Information