Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Byggaktiviteter vecka 6

I samband med uppförandet av en ny installation längs infarten till Industriparken, så har vi
konstaterat att en del berg måste avlägsnas. Utrustningen kommer att stå nära industrispåret. För
att kunna jobba säkert måste arbetet förläggas till tider då det inte finns någon trafik på spåret.
Det innebär att delar av arbetet måste utföras nattetid, och vi vill därför informera Er om att det
kan förekomma buller från byggarbetsplatsen på natten mellan torsdag och fredag samt natten
mellan fredag och lördag i vecka 6.
Vi förstår att detta kan orsaka vissa olägenheter för Er, men vi kommer att vidta åtgärder för att i
största möjliga mån minimera eventuella störningar.
Vid eventuella frågor vänligen kontakta vakten på Perstorp Industripark 0435-38200

Information