Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Delar av Hks parkering blir NCC arbetsyta

De första arbetena med att förlägga en ny process-  och brandvattenledning på Industriparken kommer att börja i vecka 47. Entreprenören, NCC, som ska utföra arbetet kommer att disponera delar av HKs parkering för sina arbetsbodar, containrar, material etc.  Det innebär att fler fordon än vanligt kommer att behöva parkera på den norra parkeringen.

In- och utfart till NCCs arbetsområde kommer att stängas för obehöriga på måndag eftermiddag klockan 16.00, och då måste alla anställdas och besökares fordon i området vara borta. Ni rekommenderas att använda den norra parkeringen redan på måndag morgon.

Gående till Persgården hänvisas till vägen över norra parkeringen.

Under perioden fram till slutet av mars och kommande veckorna kommer arbetsområdet succesivt att utökas längs vägen i riktning mot Polyolområdet och mot Renvattenverket.

Alla uppmanas att vara extra uppmärksamma och försiktiga vid passage nära arbetsområdet eftersom arbetet kommer att bedrivas med tunga fordon.

Information