Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förbud mot fordonstvätt inom Perstorp Industripark

Vi har noterat att det förekommer tvätt av fordon inom industriparkens område och vill därför upplysa om att det är förbjudet att tvätta bilar, truckar, lastbilar m.m. inom området. Vid tvätt av fordon följer förutom eventuellt bilschampo och avfettningsmedel även tungmetaller och oljor med från fordonen, ämnen som vi kämpar för att få ner våra utsläpp av till Ybbarpsån. Om tvättvattnet leds till dagvattennätet rinner det helt orenat ut till Ybbarpsån och om det leds till industriavloppet riskerar det att skada verkets reningsprocesser och leda till överskridande av våra numera åtstramade utsläppsvillkor. Vårt avloppsreningsverk är inte byggt för att rena den här typen av ämnen.

För tvätt av fordon hänvisar vi istället till dedikerade fordonstvättar som har inbyggda anläggningar för rening av den här typen av ämnen. Sådan fordonstvätt finns bl.a. vid Stinsen Service AB på Verkstadsgatan 20.

Information