Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Inkopplingar av nya process- och brandvattenledningar

De kommande veckorna kommer de sista arbetena med att ansluta de nya process- och brandvattenledningarna till det befintliga nätet att göras.

​Det kan innebära variationer i tryck då vi under perioder måste stänga ner delar av nätet för att göra inkopplingar, samt att beläggningar i de gamla ledningarna kan lossna då flödesriktningar ändras, vilket kan få till följd missfärgning och partiklar i vattnet.

Just nu pågår arbete med att ”motionera” befintliga ventiler vilket göra att trycket under korta perioder på ca. 5 minuter kan bli lägre än normalt.

Vi kommer att  informera fortlöpande efterhand som arbetena fortskrider.

För mer information kontakta

​Martin Persson

Projektledare

Information