Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Läckage vid Neofabriken – insatsen avslutad.

Sent måndag kväll upptäcktes ett läckage av isobutyraldehyd (IBAL) I Neofabriken. IBAL är klassat som mycket brandfarligt. Läckaget kom från manluckan på mättanken innan reaktorn. Räddningstjänst tillkallades och de lade ut brandsläckningsskum i förebyggande syfte. Lukt av IBAL har känts inom delar industriparken under natten. Räddningstjänst tog hand om läckaget och pumpade till IBC

Ingen skadlig exponering

Inget miljöutsläpp

Insatsen är avslutad och har gått bra.

Eventuella frågor besvaras av [email protected]

Information