Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Trafikuppdatering v. 6

Trafiksituationen:

Det är fortfarande tunga fordon i rörelse, och i kombination med mörker och tidvis halka är det extra viktigt att alla tar det lugnt och visar hänsyn så att säkerheten upprätthålls.

Under V6 kommer vi att hålla ett körfält stängt på huvudvägen in mot vakten, förekommer byggtrafik i hög omfattning så visa hänsyn och respektera hastighetsbegränsningen.

Räddningsvägen förbi Persgården är fortsatt stängd för genomfart för att undvika onödiga fordon på Polyolvägen. Fordon som inte ska till Persgården ska endast använda Bruksvägen och Ppvägen för att komma till parkering och in på siten.

Gående och cyklande på Ppvägen ombedes använda norra parkering och gå via besöksparkeringen.

Tung trafik kommer fortsatt att använda Polyolgrinden.

Barriärer och avstängningar kommer att anpassas till att passa grävarbeten.

Gående till Persgården från HK hänvisas till besöksparkeringen och vidare över norra parkeringen. Alla uppmanas att vara extra uppmärksamma och försiktiga vid passage nära arbetsområdet eftersom arbetet kommer att bedrivas med tunga fordon.​

En tillfällig gångväg är öppnad förbi metanolcisternerna.

 Parkering:

Hela HKs parkering, förutom besöksparkeringen och nedre kommer att vara stängd. Norra parkeringen öppen som tidigare.

För fordon som har tillstånd att passera in på Industriparken finns det möjlighet att använda parkeringen vid rondellen.

Hela TC parkering är nu öppen och övriga parkeringar på polyolområdet berörs ej.

Information