Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Trafikuppdatering

Trafiksituationen:

Det är fortfarande tunga fordon i rörelse, och i kombination med mörker och tidvis halka är det extra viktigt att alla tar det lugnt och visar hänsyn så att säkerheten upprätthålls.

Räddningsvägen förbi Persgården kommer att stängas för genomfart för att undvika onödiga fordon på Polyolvägen. Fordon som inte ska till Persgården ska endast använda Bruksvägen och Ppvägen för att komma till parkering och in på siten.

Gående från norra parkering rekommenderas att gå ner på gångvägen längs Ppvägen och vidare mot vakten.

Tung trafik kommer fortsatt att använda Polyolgrinden.

Barriärer och avstängningar kommer att anpassas till att passa grävarbeten.

Gående till Persgården från HK hänvisas till att använda Ppvägen och vidare över norra parkeringen. Alla uppmanas att vara extra uppmärksamma och försiktiga vid passage nära arbetsområdet eftersom arbetet kommer att bedrivas med tunga fordon.​

En tillfällig gångväg är öppnad förbi metanolcisternerna.

 Parkering:

Hela HKs parkering, förutom besöksparkeringen kommer att vara stängd. Norra parkeringen öppen som tidigare.

För fordon som har tillstånd att passera in på Industriparken finns det möjlighet att använda parkeringen vid rondellen.

Delar av TC parkering kommer att stängas av, samt ordinarie in- och utfart kommer att ersättas av en gemensam tillfällig in-och utfart. Övriga parkeringar på polyolområdet berörs ej.

Information