Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Uppstramning av inpasseringen till Industriparken

Flera av anläggningarna inom Perstorp Industripark är klassade som Sevesoanläggningar. Omfattande transporter av farligt gods sker regelbundet till och från dessa anläggningar, men även till andra anläggningar. Lagstiftning och myndigheter ställer krav på att upprätthålla ett godkänt skalskydd som begränsar tillträdet till Industriparken.

 

Som det är idag har vi 3 st grindar in och ut från parken där 2 st , Polyolergrinden och Huvudgrinden vid Vakten är de grindar där vi har byggt upp skalskyddet för att kunna ta emot anställda som färdas både på cykel eller med bil men även gående trafikanter. För passage till Östra området  finns Östra grinden mitt emot Lastbilsmottagningen. All besöksmottagning sker genom Huvudvaktens grindar efter att man anmält sig i Vakten och registrerats.

 

Systemet bygger på att vi kan övervaka all sorts trafik både in och ut  både manuellt och med vårt kamera- och passagesystem. Vakten utför även slumpmässiga kontroller av trafikanter för att se att man använder ett godkänt passagekort och att man inte för ut saker/material som man inte har ett undertecknat Utförselbevis för eller att man har passagerare med sig in till parken som inte är registrerade som besökare.

 

För att kunna leva upp till myndigheternas krav på vår bevakning av parken måste vi nu förändra beteendet i vårt trafikmönster in och ut ur parken och därför kommer vi att begränsa trafiken genom den tredje grinden, Östra grinden, som i huvudsak är till för Lastbilstrafik till Östra industriparken. Vi har senaste tiden noterat att där har skett en ökning av privat trafik som sker genom denna grind som inte har den teknik och förutsättning för att kunna bevaka personbilstrafik på det sätt som beskrivits ovan.

 

Med anledning av detta kommer vi att rensa behörigheterna till Östra grinden för alla som inte har en godkänd anledning att använda denna grind. Godkända är dom som  framför ett tungt arbetsfordon typ lastbil, grävmaskin, traktor, truck etc. och har ett arbete att utföra med dessa fordon på Östra området.

 

Dessa nya rutiner börjar gälla fr o m 19 oktober. Alla nya ansökningar om behörighet till den Östra grinden skall gå via Vakten och vidare till PFAB för godkännande.

 

/ Perstorp Fastighets AB

Information